Inilah Langkah Menyelenggarakan Aqiqah Menurut Agama Islam


Aqiqah itu berarti memutus & melubangi, & ada pun yang menunjukkan bahwa akikah adalah sebutan bagi hewan yang disembelih, dinamakan demikian karena lehernya dipotong, dan dikatakan pun bahwa akikah merupakan rambut yang untuk si bocah ketika lahir. Adapun maknanya secara syari’at adalah fauna yang disembelih untuk menyelesaikan bayi yang dilahirkan. Aqiqah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang segar lahir. harga aqiqah bandung Pengarang kitab Mukhtar Ash Shihhah mengatakan: " Al-'Aqiqah / Al-'Iqqah memiliki arti adalah serabut makhluk yang baru dilahirkan, baik manusia atau hewan. Dinamai pula daripadanya hewan yang disembelih untuk anak yang segar lahir pada hari keseminggunya.

1. Dasar Hukumnya
Aqiqah hukumnya ialah sunnah muakkad, sekalipun pengampu dalam bentuk sulit. Aqiqah dilakukan sama Rasulullah saw. dan karet sahabat. Berikut adalah hadits-hadits tentang mengakikahkan anak yang baru menyembul.

1. Rasulullah saw saw. bersabda:
“Setiap budak tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan (kambing) untuknya pada hari ke tujuh, dicukur & diberi nama” [HR Abu awud, no. 2838, at-Tirmidzi no. 1522, Rumpun Majah no. 3165 dsb dari kawan Samurah bin Jundub r. a.. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi, Syaikh al-Albani dan Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini dalam kitab al-Insyirah Fi Adabin Nikah hlm. 97]#@@#@!!.

2. Ashhabus Sunan meriwayatkan:
Bahwa Rasul saw. meng-aqiqahkan Hasan & Husain (cucunya dari Fathimah - pen) masing-masing seekor kambing qibasy.

3. & dari Salman bin Amir Ash-Dhabiey, kalau Nabi saw. bersabda: "Untuk anak laki-laki aqiqahnya. Tumpahkanlah atasnya darah, dan hilangkanlah daripadanya kotoran & najis. " (Riwayat Al-Khamsah).

4. Hadits dalam shahih Bukhari
Pada setiap anak bersama aqiqahnya, jadi sembelihlah hewan dan hilangkanlah gangguan darinya.

5. Hadits riwayat Abu Daud
Rasulullah saw Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan tersebut agar beraqiqah dua upaya kambing yang sepadan (umur dan besarnya) untuk balita laki-laki serta seekor kibas untuk balita perempuan.

6. Hadits babad Malik & Ahmad
Fatimah Binti Nabi SAW (setelah melahirkan Hasan dan Husain) mencukur sabut Hasan serta Husain kemudian ia beramal dengan galuh seberat tara rambutnya.

tujuh. Hadits riwayat Abu Daud dan Nasai
Barang siapa diantara kamu ingin beribadah tentang anaknya terdesak dilakukan aqiqah untuk anak laki-laki dua termuda kambing yang serupa umurnya serta untuk anak perempuan seekor kambing.

2. Aqiqah Untuk Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan
Yang afdhal untuk anak laki-laki disembelihkan dua ekor kambing/domba yang seolah-olah dan umurnya bersamaan. Dan untuk keturunan perempuan 1 ekor.
Daripada Ummu Karz Al-Ka'biyah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

" Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang seolah-olah, dan untuk anak cewek satu sudut. " Dan dibolehkan mono ekor domba untuk anak laki-laki. Rasulullawh saw. pernah berbuat yang demikian untuk Lembut dan Husain r. a., seperti dalam hadits yang lalu.
“Dahulu kami dimasa jahiliyah asalkan salah seorang diantara aku mempunyai keturunan, ia merebahkan membantai kambing & melumuri kepalanya dengan kadim kambing itu. Maka setelah Allah mendatangkan islam, kita menyembelih kibas, mencukur atau menggundul oknum si bayi dan melumurinya dengan minyak wangi. ” [HR. Abu Daud juz 3 hal 107].

Di hadits lain yang berisikan tentang sejarah aqiqah yang diriwayatkan oleh Rumpun Hibban “Dari Aisyah ia berkata ‘Dahulu orang orang-orang pada perihal jahiliyah bila mereka beraqiqah untuk seorang bayi, tersebut melumuri randu dengan kadim aqiqah, kemudian ketika mencukur rambut si bayi mereka melumurkan dalam kepalanya’. Oleh sebab itu Nabi saw bersabda, ‘Gantilah darah itu dengan minyak wangi. ’” [HR Ibnu Hibban juz 12 hal 124].

3. Tenggat Penyembelihan

1. Jika mengharuskan, penyembelihan dilangsungkan pada hari ke-7. Jika tidak, oleh karena itu pada hari ke-14. Meski yang demikian masih bukan memungkinkan, maka pada hari ke-21 daripada hari kelahirannya. Jika tetap tidak mengizinkan maka di kapan sekadar. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dikatakan:?????????????????????????????? "Disembelih pada hari ketujuh, serta pada hari ke-empatbelas, dan pada hari kedua puluh satu. "
Rangkaian Berikutnya:
- Melepaskan anak sebutan
- Menyikat rambutnya.
- Bersedekah seberat timbangan rambutnya.

2. Akan halnya syarat fauna kambing yang dapat dijadikan aqiqoh ini sama dengan syarat satwa qurban (kurban) sbb:
- Kambing: baik berusia 1 (satu) tahun dan mengakar usia (dua) tahun.
- Domba: tertib berusia 6 (enam) kamar dan masuk bulan ke-7 (tujuh).
- Tidak larat ada elemen badan hewan yang murba.
- Dagingnya tidak mampu dijual.

4. Bersamaan Jurang Qurban serta Aqiqah.
Atas sini tampak pertanyaan, yakni bolehkah menyatukan niat aqiqah dan persembahan? Bila hal itu diperbolehkan apakah secara otomatis persembahan yang dilakukan sekaligus mampu menggugurkan anjuran akikah? Menyerempet hal berikut ada 2 pendapat:

Qurban yang ia tunaikan tersebut bisa sekali lalu diniatkan aqiqah dan menyabot anjurannya. Gagasan ini adalah opsi yang disampaikan sama Mazhab Hanafi dan salah satu riwayat Ahmad. Dari tataran tabi’in, Al-Hasan Al-Bashri, Putri Sirin, dan Qatadah, akur dengan ajaran ini. Tersebut berargumentasi, pokok kedua ibadah sama, adalah mendekatkan pribadi kepada Allah swt. dengan perantara sembelihan satwa. Keduanya dapat saling melengkapi dan menimbun. Kasus hukumnya sama tatkala shalat wajib di Masjid disertai dengan niat shalat sunah tahiyyatal masjid. Mantan mufti Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Ibrahim, mendukung opsi tersebut.

Kedua kebiasaan itu bukan boleh disatukan dan bukan bisa menyabot salah satunya. Qurban adalah qurban dan aqiqah adalah aqiqah. Pendapat ini disampaikan sama Mazhab Maliki, Syafi’i, & salah satu babad Mazhab Ahmad. Alasan yang mereka kemukakan, yaitu masing-masing dari akikah dan persembahan memiliki urusan yang tidak sama. Maka ini, satu bertumpu lain tidak boleh digabung. Latar belakang dan motif papar kesunnahan ke-2 ibadah itu pun berseteru. Jadi, kurang tepat disatukan. Misalnya, kompensasi yang berlaku di haji tamattu' & denda yang berlaku di dalam fidyah.
Search form
Display RSS link.
Link
Friend request form

Want to be friends with this user.

QR code
QR